Bli ett bättre innehållsproffs – hos Dagny!

Cupcakes

För första gången erbjuder Dagny fortbildning för yrkesverksamma inom kommunikation och marknadsföring. På vår tvådagarskurs “Jobba bättre med innehåll” får du konkret kunskap kring strategi, utförande, distribution och analys. Du får möjlighet att applicera kunskaperna på det varumärke du jobbar med dagligdags, och eftersom vi har ett mycket begränsat antal platser så är det ingen risk att dina frågor försvinner i mängden.

Läs mer och gör din intresseanmälan idag!