Lokalnytt


Vad: Strategi och native advertising
Kund: Lokalnytt
I samarbete med: Kodamera

case-ln

Att som förlag och förmedlare av lokaler modernisera sin webb innebär en rad utmaningar. Innehåll och produktionsprocesser ska digitaliseras, och plattformen ska klara den ständigt ökande konkurrensen från sökmotoroptimerande aktörer.
Lokalnytts lösning? En kraftfull sökfunktion, en digital redaktion och native advertising.

Lokalnytt är Sveriges ledande förmedlare av lokaler. Vid sidan av webbplatsen har man ett magasin fyllt av matnyttig information och inspirerande artiklar. I samband med skapandet av nya lokalnytt.se blev Dagny inbjuden av företagets webbyrå Kodamera som innehållsstrateg.

När nya lokalnytt.se lanserades var det med ett nytt synsätt på digital publicering. Magasinet, webben och den mobila sajten används nu istället som en enhet som tillsammans bildar Lokalnytt. I praktiken innebär det bland annat att många av de för målgruppen relevanta artiklarna som tidigare bara bott i magasinet (och i ett digitalt PDF-format) lyfts in på webbplatsen. För besökaren betyder det tillgängligt och värdefullt innehåll, för Lokalnytt betyder det fler vägar in på webbplatsen tack vare fler sökträffar och mer eget innehåll i sociala medier.

Dagny hjälpte också till att utveckla en lösning för annonsformatet native advertising som introducerades i samband med lanseringen av den nya webbplatsen. Annonsformatet hjälpte Lokalnytt att räkna in investeringen för den nya webbplatsen redan under det första året.


Sugen på content marketing och strategi?

Vet du inte var du ska börja? Hör av dig så tar vi ett inledande samtal om vad innehåll kan göra för dig och vad som är en bra startpunkt.

Kontakta oss