Cointreau & Vilarnau med kompisar


Vad: Strategi och produktion för sociala medier
Kund: Nigab
Varumärken: Aperol, Campari, Cointreau, Glen Grant, Licor 43NVY & Passoã

case-nigab3

Vad är en potentiell Licor 43-konsument intresserad av? Hur skapar man diskussion om en drink? Och vad går egentligen Glen Grants målgrupp igång på?
Tillsammans med Nigab har vi under de senaste åren grävt efter svar, analyserat och förbättrat den löpande produktionen för företagets närvaro i sociala medier.

Nigab är en av de största leverantörerna av vin och sprit till den svenska marknaden. 2012 ville företaget stärka närvaron på Facebook för några av sina varumärken. Nigabs dåvarande webbyrå Kodamera kopplade in Dagny som fick i uppdrag att ta fram innehållsprogram baserat på målgruppernas behov.

Inledningsvis fick dryckerna Campari, Glen Grant, Licor 43 och Aperol egna Facebook-sidor. Vi samlade ihop material från respektive varumärkes historia och producerade fyra tidslinjer samt fyra innehållsprogram med anpassade innehållskategorier och riktlinjer gällande tonalitet.

Sedan innehållsprogrammen blev aktiva har respektive varumärke stärkt sin relation med målgrupperna och följarskaran har sedan länge överträffat den ambitiösa målsättningen. Arbetet med sidorna har lyfts fram som globala förebilder inom Campari-gruppen.

En av de viktigaste anledningarna bakom framgångarna i arbetet ligger i Nigabs nyfikenhet och vilja att testa nytt. Har vi korn på någonting intressant får vi oftast grönt ljus. Flyger inte idén? Då är det bara att skrota och tänka nytt.

Det är bara genom att prova vi får reda på vad som faktiskt funkar och vad som faktiskt uppskattas. Det är tack vare den inställningen som Nigab nu också tagit fram en whisky-insats till Billy-bokhyllor (ja, det visade sig att Glen Grants målgrupp älskar att visa upp – och prata om hur man visar upp – sin whisky).

2015 inleddes arbetet med att introducera några av varumärkena på Instagram. Först ut var Cointreau, som följdes av Licor 43. 2015 var också året då Passoã flyttade in på Facebook.


Sugen på content marketing och strategi?

Vet du inte var du ska börja? Hör av dig så tar vi ett inledande samtal om vad innehåll kan göra för dig och vad som är en bra startpunkt.

Kontakta oss